Qinship nabízí

spolupráci při bakalářské, či diplomové práci

možnost získat 6 až 12 kreditů (každá fakulta má předem určeno)

praxi ať u nás, či v jiné firmě, ve které Vám najdeme místo

placenou / neplacenou stáž

pomoc najít práci

dále spolupráci na vzdělávacích projektech pro naše klienty

či charitativní, dobrovolnickou práci